GALLAVAR

(Qazax)
nəhəng və kobud (adam)
GALLAHAN
GALVAN