GALLANTRY

n 1. cəsurluq, qəhrəmanlıq, fədakarlıq; 2. lütfkarlıq; 3. eşqbazlıq

GALLANT
GALLERY