GALVAN

( Qazax)
üç tərəfi örtülü, bir tərəfi açıq (tikinti)
GALLAVAR
GAM