GANC

(Quba)
körpə gicitkən. – Bizim yerrərdə ganc çux ular
GANAŞMAX
GAP