GLOSSARY

n 1. qlossari; 2. lüğət (kitabın sonunda verilən)

GLOSS
GLOSSY