HÖRMƏT QOYMAQ

bax: hörmətini saxlamaq (gözləmək).

HÖRMƏT GÖRMƏK
HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏK