HAQQIN YOLUNU TAPMAQ

işin çəmini tapmaq və mühitə uyğunlaşmaqla problemini həll etmək; marağı naminə şəraitə uyğunlaşmaq.

HAQQI TAPDANMAQ
HAQQINI HALAL ETMƏK