HUŞUNU İTİRMƏK

1. Bihuş olmaq, bayılmaq; ~ ürəyi getmək, özündən getmək, hal aparmaq, huşu getmək. 

2. Yaddaşı zəifləmək; ~ huşu getmək.

HUŞUNU BAŞINA YIĞMAQ
HÜCUM ÇƏKMƏK