İÇALAT

bax 2-ci mənada. Qoyunun içalatı.
[Canavar] yazığın içini, içalatını elə aparmışdı ki, quruca qəfəsəsi qalmışdı. S.Rəhimov.
Məşədi Şərif içalatı iri bir səbətə qoyub həyətə salladı. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İÇALAT İÇALAT (insan və heyvanlarda döş və qarın boşluğunda olan üzvlər) Məşədi Şərif içalatı iri bir səbətə qoyub həyətə salladı (Ə
  • İÇALAT bağırsaq

Etimologiya

  • İÇALAT 1. İç-içəkü (bütün daxildəkilər), ciyərbənd, içələk formaları da qeydə alınıb. Alat komponenti şirin-alat, çinalat (farscada çini qablar çoxluğu), bül
İÇ-İÇALAT
İÇDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə