İÇDİRİLMƏ

İçdirilmək”dən f.is.
İÇALAT
İÇDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə