İÇDİRMƏ

İçdirmək”dən f.is.
İÇDİRİLMƏK
İÇDİRMƏK

Digər lüğətlərdə