İÇDİRMƏK

bax içirtmək.
İÇDİRMƏ
İÇƏİÇ

Digər lüğətlərdə