İÇİLMƏ

İçilmək”dən f.is.
İÇİCİ
İÇİLMƏK

Digər lüğətlərdə