İÇİMLİK

is.
1. İçməyə yararlı, içmək üçün olan, içməli. İçimlik su.
2. Saylarla miqdar bildirir. Bir içimlik su. İki içimlik şərab.
İÇİM
İÇİN-İÇİN

Digər lüğətlərdə