İÇKİSİZ

sif. Spirtli içkilər olmayan, içilməyən. İçkisiz məclis.
İÇKİLİ
İÇQOVURMASI

Digər lüğətlərdə