İBARƏÇİLİK

bax ibarəpərdazlıq.
İBARƏÇİ
İBARƏLİ

Digər lüğətlərdə