İBARƏPƏRDAZ

is. [ ər. ibarə və fars. …pərdaz] Danışığında və ya yazısında qəliz, təmtəraqlı ibarələr işlətməyi sevən adam.
İBARƏLİLİK
İBARƏPƏRDAZLIQ

Digər lüğətlərdə