İBARƏPƏRDAZLIQ

is. Qəliz və təmtəraqlı ibarələr işlətmək həvəsi, meyli.
İBARƏPƏRDAZ
İBARƏT

Digər lüğətlərdə