İBLİSCƏSİNƏ

bax iblisanə.
İBLİSANƏ
İBLİSLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə