İBRƏTAMİZ

sif. [ ər. ibrət və fars. …amiz] İbrət verən, ibrətverici, ibrətli. İbrətamiz hekayə. İbrətamiz nağıllar.
– Bu ibrətamiz və riqqətəngiz faciəni [“Otello”nu] ədibi-binəzir Şekspir ziyadə məharətlə tərtib və tənzim edibdir. F.Köçərli.
Kərim dayı, dünya görmüsən, saç-saqqal ağartmısan, bizə yaxşı bir şey danış, ibrətamiz bir əhvalat nəql eylə. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İBRƏTAMİZ ibrətamiz bax ibrətverici

Etimologiya

  • İBRƏTAMİZ İbrət ərəbcə “öyrətmə” deməkdir, amiz (amuz) isə farscadır, amuxtən (öyrətmək) məsdəri ilə qohumdur. Söz sinonimlər birləşməsidir: “ibrət verən” (öyrə
İBRƏT
İBRƏTXANA

Digər lüğətlərdə