İBRƏTLƏNDİRİCİ

bax ibrətli.
İBRƏTXANA
İBRƏTLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə