İBRƏTLƏNDİRMƏ

İbrətləndirmək”dən f.is.
İBRƏTLƏNDİRİCİ
İBRƏTLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə