İBRƏTLƏNDİRMƏK

f. İbrət vermək, ibrət dərsi vermək, pis işdən çəkindirmək.
İBRƏTLƏNDİRMƏ
İBRƏTLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə