İCARƏDARLIQ

is. İcarəyə götürmə, kirə etmə.
İCARƏDAR
İCARƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə