İCMALÇI

is. İcmal yazan jurnalist, icmal müəllifi (bax icmal 2-ci mənada).
İCMAL
İCMALƏN

Digər lüğətlərdə