İCTİMAİLƏŞDİRMƏ

İctimailəşdirmək” dən f.is.
İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ
İCTİMAİLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə