İCTİMAİLƏŞMƏ

İctimailəşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İCTİMAİLƏŞMƏ ümumiləşmə — ellikləşmə
İCTİMAİLƏŞDİRMƏK
İCTİMAİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə