idarə

-Hüquqi şəxsin idarəetmə, sosial-mədəni və ya digər qeyri-kommersiya xarakterli funksiyaların həyata keçirilməsi üçün yaratdığı təşkilat idarə sayılır

ictimai informasiya
identikləşdirmə

Digər lüğətlərdə