İDARƏDAR

[ ər. idarə və fars. …dar] bax idarəçi 2-ci mənada.
İDARƏÇİLİK
İDARƏDARLIQ

Digər lüğətlərdə