İDARƏDARLIQ

is. köhn.
1. Evi yaxşı idarə etmə, qənaətçilik.
2. bax idarəçilik.
O fikirləşirdi: – Bəzi yerlərdə bəzi mühərrirlər kağızpərəstliklə idarədarlığa nədənsə hörmət bəsləmirlər. Mir Cəlal.

İDARƏDAR
İDARƏEDƏN

Digər lüğətlərdə