İDARƏLƏNƏN

bax idarəolunan 1-ci mənada. İdarələnən qurğu.
İDARƏEDİCİ
İDARƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə