İDARƏLƏNMƏK

f. İdarə edilmək, hərəkəti, işi idarə olunmaq.
İDARƏLƏNMƏ
İDARƏLƏRARASI

Digər lüğətlərdə