İDARƏLİ

sif.
1. İdarə edəni, başçısı olan.
2. bax idarəçi 2-ci mənada.
İDARƏLƏRARASI
İDARƏOLUNAN

Digər lüğətlərdə