İDEALİSTCƏSİNƏ

zərf İdealist nəzəriyyə əsasında, idealist kimi, idealistə xas bir şəkildə. Məsələni idealistcəsinə izah etmək.
İDEALİ́ST
İDEALİSTLİK

Digər lüğətlərdə