İKİBƏNDLİ

sif. əd. İki bənddən ibarət olan. İkibəndli şeir.
İKİBAŞLI
İKİBƏTNLİLƏR

Digər lüğətlərdə