İLANÜZÜMÜ

is. bot. Qırmızı meyvəli yabanı kol bitki və onun meyvəsi.
İLANSOĞANI
İLANVARİ

Digər lüğətlərdə