İLGƏKLƏMƏK

f. İlgək vurmaq, ilgək açmaq.
İLGƏKLƏMƏ
İLGƏKLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə