İLGƏKVARİ

bax ilgəkşəkilli.
İLGƏKŞƏKİLLİ
İLĞAR

Digər lüğətlərdə