İMƏKLƏTMƏ

İməklətmək”dən f.is.
İMƏKLƏMƏK
İMƏKLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə