İMARƏT

İMARƏT (böyük, gözəl ev, tikili) Ağalıq evi tezə qayda ilə tikilmiş ikimərtəbə gen-bol bir imarət idi (S.S.Axundov); MÜLK Hacı Rəcəblinin mülkü bir dağın döşündə tikilmiş, ..bir hektarlıq yeri tuturdu (Ə.Əbülhəsən). SARAY [Molla Cəfərqulu] ..uzun bir saray tikmişdi (N.Nərimanov).

İMANSIZLIQ
İMDAD

Digər lüğətlərdə