İNƏKSAĞAN

sif. İnəkləri sağan və onlara qulluq edən işçi; sağıcı.
İNƏKOTU
İNƏKSİZ

Digər lüğətlərdə