İNCƏLİK

1. İNCƏLİK, ZƏRİFLİK [Vidadi:] Sən bu xalçadakı incəliyə, zərifliyə, rövnəqə bax! (S.Vəliyev); LƏTİFLİK Aşıq, lətiflik güftar iləndir; Əndəlibin meyli gülzar iləndir (Aşıq Pəri); NAZİKLİK Naziklik ilə qönçeyi-xəndanı edən yad; Etməzmi həya ləli-dürəfşanını görcək (Füzuli); NƏZAKƏT Görməmişəm dilbər bu nəzakətdə (M.P.Vaqif).

2. incəlik bax naziklik 1

İNCƏQƏLBLİ
İNCİ

Digər lüğətlərdə