İONLAŞDIRICI

sif. fiz. İon əmələ gətirən, ionun meydana gəlməsinə səbəb olan. İonlaşdırıcı amil.
İONİZÁSİYA
İONLAŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə