İONLAŞDIRILMAQ

məch. fiz. İon əmələ gətirilmək.
İONLAŞDIRILMA
İONLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə