İPƏKLİ

sif. İpək qarışığı olan, içərisində ipək olan. İpəkli parça.
İPƏKQURDU
İPƏKTOXUYAN

Digər lüğətlərdə