İPƏKTOXUYAN

sif. İpəkdən parça toxuyan. İpəktoxuyan maşın.
– …İpəktoxuyan kombinatda yüzlərlə ixtisaslı fəhlə çalışır. S.Rəhman.

İPƏKLİ
İPƏYATMAMAZLIQ

Digər lüğətlərdə