İPƏKXANA

is. köhn. İpək karxanası, ipək emalatxanası.
İPƏKƏYİRƏN
İPƏKQURDU

Digər lüğətlərdə