İPLƏMƏK

f. İplə bağlamaq, iplə sarımaq. Yükü ipləmək. Yeşiyi ipləmək.
İPLƏMƏ
İPLİK

Digər lüğətlərdə