İPVARİ

sif. İpə oxşar, ip kimi.
İPSİZ
İRAD₁

Digər lüğətlərdə