İRƏLİCƏ

zərf Qabaqca, öncə; irəlicədən. İrəlicə kim dedi?
İRƏLİ-GERİ
İRƏLİCƏDƏN

Digər lüğətlərdə